Görüntülü Reklamlar

Google Görüntülü Reklamlar (Display Ads)

Google görüntülü reklamlar, hizmet tanıtımı hedefleri doğrultusunda oldukça iyi yönde geri dönüşlerin alınmasını sağlayan bir sistemdir. Bu yöntem kullanılarak verilecek reklamlar bir milyondan fazla sayıda web sitesi üzerinde yayınlanıp burada etkin bir biçimde yer alabilmektedir. Ayrıca yine çok fazla miktarda video ve uygulamadan oluşan bir alanda da bu reklamların yayınlanması sağlanmaktadır.

Genel olarak Google görüntülü reklam ağı sisteminde yer alan reklamlar Google Ads aracılığı yoluyla yayınlanmaktadır. Google oldukça gelişmiş bir platform olduğundan dolayı buradaki görüntülü reklam ağında bulunan siteler, global olarak internet kullanıcısı insanların %90’lık bir kısmına kadar ulaşabilmektedir. Bu olanaktan yararlanarak farklı türde birçok yapıdaki hedef kitle üzerinde stratejiler oluşturabilir ve buna yönelik reklamlar tasarlanabilir.

Görüntülü Reklamlar

Teklif Alın